Phụ gia xây dựng

Bảo vệ môi trường sống là mối quan tâm của tất cả các tổ chức, tập thể, của từng cá nhân. Nhận thức được vấn đề trên Châu Minh luôn nỗ lực tìm kiếm sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường, tìm kiếm thông tin về công nghệ tiên tiến để chia sẻ với khách hàng hướng tới sự phát triển bền vững, tôn trọng hành tinh của chúng ta.
+ Sợi gia cường trong bê tông: ngói FRC, tấm lợp FRC, gạch ốp lát FRC, cấu kiện bê tông đúc sẵn…
+ Chất làm đặc, chất kết dính, chất giữ ẩm trong bê tông.
+ Phụ gia trong gạch men cũng như gốm sứ.